Zaposlenje

Postanite deo našeg uspešnog tima.
Potrebni su nam menadžeri, fitnes treneri, terapeuti i recepcioneri.

Kandidati  za menadžera moraju zadovoljiti sledeće kriterijume

 • Da imaju minmum VI stepen stručne spreme
 • Minimum 3 godine na poslovima iz srodne oblasti sa iskustvom u vodjenju tima zaposlenih
 • Visoko razvijene komunikacijske i ogranizacione sposobnosti i dinamičnost u radu
 • Da poseduju znanje engleskog jezika,(srednji nivo.)
 • Rad na računaru

Kandidati  za fitness trenera moraju zadovoljiti sledeće kriterijume:

Da su diplomirani profesori fizičkog vaspitanja, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja; Ili završna godina redovnih studija ili master studija.

 • Da poseduju znanje engleskog jezika,srednji nivo.
 • Da budu pravi reprezenti svoje struke što se tiče izgleda I kondicije;
 • Da imaju izgrađene komunikacione veštine I sposobnosti za rad sa ljudima;
 • Da su spremni za timski rad I da odgovorno pristupaju radnim zadacima;
 • Da su orjentisani na stalno stručno i profesionalno usavršavanje .

Kandidati  za  terapeuta moraju zadovoljiti sledeće kriterijume:

Da su diplomirani fizioterapeuti ,sa završenom višom ili visokom stručnom spremom. (položen državni ispit nije obavezan).

 • Da poseduju znanje engleskog jezika,(srednji nivo.)
 • Da vode računa o svom izgledu.
 • Da imaju izgrađene komunikacione veštine I sposobnosti za rad sa ljudima.
 • Da su spremni za timski rad I da odgovorno pristupaju radnim zadacima.
 • Da su orjentisani na stalno stručno i profesionalno usavršavanje

Kandidati  za recepcionera  moraju zadovoljiti sledeće kriterijume 

 • Da imaju minmum IV stepen stručne spreme
 • Da poseduj radno iskustvo od min 6meseci na istim ili sličnim poslovima
 • Da poseduju znanje engleskog jezika,(srednji nivo.)
 • Da vode računa o svom izgledu.
 • Da imaju izgrađene komunikacione i organizacijske veštine
 • Da su spremni za timski rad I da odgovorno pristupaju radnim zadacima.
 • Rad na računaru