Stručna praksa

STRUČNA PRAKSA NA POZICIJI FITNESS TRENERA

Praksa podrazumeva dve nedelje edukacije u fitnessu (sa trenerom – mentorom ) i nedelju dana samostalnog rada u neposrednoj komunikaciji sa klijentima.
Nakon završene stručne prakse kandidati dobijaju uverenje i pismo preporuke .
Kandidti koji pokažu visok nivo stručnog znanja , dobru demonstraciju , komunikacione i animatorske veštine, spremnosti za timski rad i odgovornost ka radnim zadacima imaće mogućnost zaposlenja u nekom od “Saruna” klubova.
Kandidati za realizaciju fitness programa moraju zadovoljiti sledeće kriterijume:
 • Da su diplomirani profesori fizičkog vaspitanja ,na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja;
 • Ili završna godina redovnih studija ili master studija.
 • Da poseduju znanje engleskog jezika,srednji nivo.
 • Da budu pravi reprezenti svoje struke što se tiče izgleda I kondicije;
 • Da imaju izgrađene komunikacione veštine I sposobnosti za rad sa ljudima;
 • Da su spremni za timski rad I da odgovorno pristupaju radnim zadacima;
 • Da su orjentisani na stalno stručno i profesionalno usavršavanje .
 
Svi zainteresovani svoje biografije i propratna pisma mogu poslati preko forme:

  STRUČNA PRAKSA NA POZICIJI WELLNESS TERAPEUT

  Praksa podrazumeva dve nedelje edukacije u masažno- terapeutskom bloku sa mentorom – terapeutom i nedelju dana samostalnog rada u neposrednoj komunikaciji i radu sa klijentima.

  Nakon završene stručne prakse, kandidat dobija uverenje i pismo preporuke.
  Kandidati koje pokažu visok nivo stručnog znanja, odgovornost, spremnosti za timski rad, kao i pozitivnu ocenu od strane klijenata, imaće mogućnost zaposlenja u nekom od “Saruna” klubova.
  Kandidati za realizaciju terapeutskih programa moraju zadovoljiti sledeće kriterijume:
  • Da su diplomirani fizioterapeuti ,sa završenom višom ili visokom stručnom spremom.
  • (položen državni ispit nije obavezan).
  • Da poseduju znanje engleskog jezika,(srednji nivo.)
  • Da vode računa o svom izgledu.
  • Da imaju izgrađene komunikacione veštine I sposobnosti za rad sa ljudima.
  • Da su spremni za timski rad I da odgovorno pristupaju radnim zadacima.
  • Da su orjentisani na stalno stručno i profesionalno usavršavanje

  Svi zainteresovani svoje biografije i propratna pisma mogu poslati putem forme: