All Day – Celodnevna članstva

PRISTUPNI FORMULAR

Izaberite lokaciju(obavezno):

LIČNI PODACI

Ime, srednje ime, prezime (obavezno)

Adresa (obavezno)

Telefon (obavezno)

E-mail (obavezno)

Datum rođenja

Članski broj

Preporuka

POSLOVNI PODACI

Naziv kompanije

Adresa kompanije

Pozicija

IZJAVA

Slanjem ovog formulara potvrđujem sledeće:

1. Da sam pročitao i razumeo pravila i regulative kluba i da se u potpunosti slažem sa njima
2. Da su informacije koje sam dao u prijavi tačne
3. Da klub ima pravo da prihvati ili odbije moju prijavu
4. Da sam upoznat sa pravilnikom kluba
5. Da koristim klub na sopstvenu odgovornost