Pravilnik kluba

Pravilnik  Wellness  kluba  Saruna

Radno vreme

Redovno radno vreme je istaknuto na ulazu u klub. Korisnici usluga moraju napustiti prostorije kluba do njegovog zatvaranja.

Cena i plaćanje

 1. Cene članstva, dnevnih karata kao i ostalih usluga, su definisane cenovnikom wellness kluba. Korišćenje dnevne karte nije vremenski ograničeno.
 1. Sve usluge u wellness klubu plaćaju se na glavnoj recepciji prilikom ulaska , odnosno pre korišćenja usluga. Načini plaćanja su: gotovina , kreditne kartice koje Klub prihvata (čiji je spisak objavljen na recepciji) ili bezgotovinski, preko računa. Odobreno je I plaćanje na 6 mesečnih rata kreditnim karticama Banka Intese , kao I putem administrativne zabrane.
 1. Cena članske karte ostaje nepromenjena tokom trajanja važenja ugovora.

Evidencija korisnika

 1. Korisnik usluga wellness kluba može biti svako fizičko lice starije od osamnaest godina koje je popunilo i potpisalo pristupni formular. Deci je, uz odgovarajuću dnevnu kartu, prusustvo dozvoljeno uz pratnju roditelja isključivo vikendom u periodu od 08:00-11:00h.
 1. Član Kluba postaje lice kome je nakon podnošenja prijave članstvo odobreno od strane Menadžera ili Uprave Hotela i pošto je uplatio odgovarajuću članarinu.
 1. Menadžer ili Uprava imaju diskreciono pravo da razmotre svaku prijavu za članstvo I o istoj odluče prema svojoj proceni, bez prava na prigovor druge strane.
 1. Fizička lica mogu ostvariti pravo na korišćenje usluga u wellness klubu i preko pravnog lica, kod koga su zaposleni i koje je za potrebe njihovog korišćenja sklopilo ugovor. Neophodno je da se ugovorom precizira ime i prezime fizičkih lica koji će biti korisnici usluga. Za obaveze korisnika usluga, koji su ostvarili pravo na korišćenje, u celini je odgovorno pravno lice ili preduzetnik. Svaka zloupotreba je razlog za raskid ugovora krivicom korisnika usluga.
 1. Bez obzira da li je izdata na osnovu ugovora koji je zaključilo fizičko lice u svoje, ili preduzeće u ime fizičkog lica, članska karta glasi na ime i izdaje se pojedincu kao članu kluba za period važenja ugovora. Članskom kartom ne mogu se koristiti druga lica, osim lica na čije ime glasi članska karta. U svako doba ovlašćena lica Kluba mogu proveriti identitet imaoca članske karte na osnovu njegovih ličnih isprava. Svaka zloupotreba članske karte je razlog za raskid ugovora krivicom člana kluba.
 1. Pri dolasku u wellness klub svaki korisnik je obavezan da se upiše u listu posetilaca. Nakon toga dobija ključić od ormarića za lične stvari, komplet koji sadrži bade mantil I dva peškira. Zaduženi komplet je korisnik dužan da pri izlasku vrati u korpu predviđenu za to koja se nalazi na recepciji kluba.Uprava ne može da preuzme obavezu da u svakom trenutku za sve posetioce obezbedi adekvatan broj slobodnih garderobnih ormara.
 1. Uprava wellness kluba se  obavezuje da podatke iz evidencionog  lista korisnika ne koristi van njihove namene.
 1. Po uplati članstva, najkasnije u roku od 10 radnih dana Klub izdaje članu Člansku karticu.
 1. U slučaju gubitka članske kartice, član je dužan da o tome obavesti Menadžera Kluba i ima pravo na izdavanje nove članske kartice u roku od 10 dana. Kod svakog sledećeg gubitka kartice prilikom izdavanje duplikata član je u obavezi da plati nadoknadu u iznosu od 20 evra, u dinarskoj protivrednosti po gornjem kursu NBS.

Opšta pravila i uputstva

 1. Svaki korisnik usluga dužan je da se upozna sa Pravilnikom o radu welness kluba, koji je istaknut na recepciji i oglasnoj tabli, i odgovara za poštovanje istih. To potvrđuje potpisivanjem pristupnog formulara.
 1. Član kluba može biti svako fizičko lice starije od osamnaest godina kome je članstvo u klubu odobreno od strane uprave, koje je potpisalo ugovor sa Klubom i koje je uplatilo članarinu za odgovarajuću člansku kartu.
 1. Svaki korisnik kluba može prekinuti sa korišćenjem usluga kada to želi. U takvom slučaju, iznos koji je uplaćen za određenu uslugu se ne vraća korisniku.
 1. Menadžer kluba ima pravo da iz prostorija kluba, trenutno ili trajno, bez povraćaja novčanih sredstava za određenu uslugu, udalji svakog korisnika koji krši pravila korišćenja wellness kluba. Ova sankcija može biti momentalna, ne podleže nikakvom tipu disciplinske forme i može biti izrečena usmeno ili pismenim putem.
 1. Svaki korisnik obavezan je da uredno proveri svoje zdravlje i dejstvo eventualnih lekova koje koristi na mogućnost korišćenja usluga, pre početka korišćenja usluga wellness klub  Ukoliko to ne učini ili ukoliko ne prihvati savete svog lekara postupa isključivo na lični rizik.
 1. Uprava wellness klub ne snosi odgovornost za bilo kakvu povredu ili oštećenje zdravlja bilo kog korisnika usluga welnes kluba.
 1. Uprava ne snosi nikakvu odgovornost za lične stvari korisnika, uključujući i odgovornost za naknadu štete, niti za bilo koju drugu stvar ili imovinu korisnika.
 1. Sve stvari koje se nađu u wellness klubu biće čuvane u periodu od 30 (trideset) radnih dana od dana nalaženja i upisane u Registar zaboravljenih i ostavljenih stvari. Stvari koje su kvarljive neće se čuvati.
 1. Unapred zakazane usluge tretmana se moraju otkazati najmanje dva sata pre početka korišćenja.
 1. Nakon okončanja pojedinačnog korišćenja usluga, korisnik je obavezan da u celini uzme iz ormarića sve svoje stvari, a da ključeve preda na recepciji. Bilo kakvo prisvajanje garderobnih ormarića od strane članova nije dozvoljeno.
 1. Nakon korišćenja usluga, posetioci su dužni da uredno vrate inventar koji su koristili na za to predviđeno mesto.
 1. Uprava kluba ima pravo da uz prethodnu najavu zatvori sve prostorije ili samo neki njihov deo radi popravke, održavanja ili proširenja kapaciteta, bez novčane ili nekog drugog vida nadoknade korisnicima.
 1. Zabranjeno je donositi bilo kakvo naoružanje u wellness klub. Nijedan korisnik, čak i ukoliko poseduje dozvolu za nošenje oružja, ne može donositi oružje. U klubu  se ne čuva bilo kakvo oružje.
 1. Nije dozvoljen boravak ličnog fizičkog obezbeđenja korisnika u prostoru kluba.
 1. Korisnicima usluga nije dozvoljen ulazak u službene i tehničke prostorije.
 1. Zabranjeno je unošenje bilo kakve hrane i pića u wellness klub.
 1. Korisnici usluga mogu kupiti osveženje u Vitamin baru. Prilikom naručivanja neophodno je predstaviti se imenom i prezimenom kako bi osoblje na Vaš korisnički profil zadužilo iznos traženog posluženja. Plaćanje se obavlja na recepciji.
 1. U slučaju kršenja ugovora i kršenja Pravila korišćenja Kluba, Klub ima pravo da donese obrazloženu odluku o prekidu članstva i raskidanju ugovora o članstvu. Odluka se sačinjava u pisanoj formi i dostavlja članu kluba koji je potpisnik ugovora.U takvom slučaju uplaćena članarina se ne vraća članu kluba.

Posebna pravila ponašanja u spa zoni i saunama

 1. Ulazak u spa zonu, dozvoljen je samo u kupaćim kostimima i čistoj obući (papučama) ili medicinskim nazuvicama.
 1. Tuširanje pre samog ulaska u saunu je obavezno. Neophodno je isključiti tuš nakon završenog tuširanja.
 1. Nije dozvoljeno korišćenje sauna bez saunskog veša ili kupaćeg kostima.
 1. Pre samog ulaska neophodno je istuširati se mlakom vodom, a zatim postupno ući u saunu, od najnižeg do najvišeg dela. Boravite u sauni samo onoliko koliko Vam prija.
 1. Nakon korišćenja saune sledi naizmenično tuširanje toplom i hladnom vodom, od stopala nagore, a onda opuštanje, sušenje i na kraju odmaranje u trajanju od 10-30 minuta, omotani pokrivačem. Tokom odmaranja pije se što više tečnosti, najbolje vode obogaćene mineralima, čaj i sl.
 1. u samom parnom kupatilu postoji tuš za rashlađivanje, poželjno je koristiti ga u samom procesu boravka, od periferije ka srcu.
 1. Osobe sa srčanim bolestima nikako ne smeju  koristiti saunu. Toplina izaziva širenje krvnih sudova i opterećuje rad srca. Isto važi i za probleme s bubrezima, jer je povišena temperatura napor za bubrege.
 1. Ne preporučuje se ni osobama s visokim pritiskom, ili onima sa niskim, proširenim venama i problemima s cirkulacijom. Izlaganje toplini ne preporučuje se u slučaju akutnih infekcija, nakon bolesti ili nekog hirurškog zahvata.
 1. Sauna se ne preporučuje trudnicama, porodiljama i prvih dana menstrualnog ciklusa, toplina može izazvati krvarenje i sniziti pritisak, koji je za vreme menstruacije niži nego obično.
 1. Konzumiranje alhoholnih pića, energetskih napitaka, narkotika i pušenje strogo je zabranjeno pre korišćenja saune.
 1. Obavezno je je poštovanje procedura za korišćenje pojedinih sauna:
 • Nije dozvoljeno polivanje isparivača u parnom kupatilu.
 • Nije dozvoljeno polivati i prskati vodom vulkansko kamenje u sauni. Za podizanje vlažnosti u sauni pozovite osoblje.

Posebna pravila ponašanja u fitness zoni

Korisnici  u prostor za vežbanje ulaze isključivo u čistim patikama. Instruktor ili bilo koje lice zaposleno u  wellness & fitness klubu ima pravo da upozori na nošenje čiste obuće, a u suprotnom da ne dopusti vežbanje.

 1. Vežbanje bez adekvatne opreme (majica,trenerka,šorts I patike) nije dozvoljeno.
 2. Korisnici fitness-a imaju obavezu nošenja peškira i njihovu upotrebu na spravama i strunjačama za vežbanje. Peškire mogu uzeti u teretani.
 3. Korisnici fitness zone su obavezni da nakon vežbanja vrate sve rekvizite na svoje mesto kao i da sprave za vežbanje vrate u početnu poziciju.
 4. Prilikom upotrebe fitness-a, mole se svi korisnici centra da vode računa o higijeni ( otpatke, flašice za vodu, žvakaće gume….bacati isključivo u kantu za otpatke).
 5. Korisnici fitness-a sve nedostatke, primedbe kao i kvarove u fitness-u prijavljuju na recepciji wellness & fitness kluba
 6. Obaveza u fitness zoni je da svakog korisnika upozna sa pravilnom upotrebom sprava i opreme, a obaveza korisnika je da postupa po pravilima korišćenja.
 7. Wellness & fitness klub nije odgovoran za eventualne povrede korisnika usled nepravilnog korišćenja opreme ili zbog nepridržavanja uputstva instruktora u fitness zoni. Takođe je preporuka da se pre korišćenja fitness zone korisnik konsultuje sa doktorom, jer korisnici vežbaju na svoju odgovornost.
 8. Zabranjeno je unošenje predmeta od stakla.
 9. Zabranjen je ulazak osobama mlađim od 14 godina.