8 day package – Paket 8 dnevnih karata

  PRISTUPNI FORMULAR

  Izaberite lokaciju(obavezno):

  LIČNI PODACI

  Ime, srednje ime, prezime (obavezno)

  Adresa (obavezno)

  Telefon (obavezno)

  E-mail (obavezno)

  Datum rođenja

  Članski broj

  Preporuka

  POSLOVNI PODACI

  Naziv kompanije

  Adresa kompanije

  Pozicija

  IZJAVA

  Slanjem ovog formulara potvrđujem sledeće:

  1. Da sam pročitao i razumeo pravila i regulative kluba i da se u potpunosti slažem sa njima
  2. Da su informacije koje sam dao u prijavi tačne
  3. Da klub ima pravo da prihvati ili odbije moju prijavu
  4. Da sam upoznat sa pravilnikom kluba
  5. Da koristim klub na sopstvenu odgovornost